top of page

מערכות שעות לשנה"ל תשפ"א - דברים שכדאי לדעת

לרגל המצב - הלימודים מחולקים ל2. לימודים פרונטאליים ל2 מחזורים + לימודים מקוונים ל2 מחזורים האחרים. בג' באלול יגיעו ללימודים תלמידי כתות ט + תלמידי כתות יב. המערכת שלהן תהיה מערכת פרונטאלית (כלומר פנים אל פנים עם מורה). בשבוע הזה תלמידי י ויא יילמדו מהבית מערכת מצומצמת. המערכות יפורסמו כאן. יש להתעדכן מדי ערב כדי לוודא אם לא חל שינוי (נשתדל לעדכן עד 21:00). המערכת תתפרסם בעז"ה עד ליום השישי, א' באלול

Comments


כתבות נבחרות

חדש בישיבה

bottom of page