Tel: 02-652-4556

ישיבת ירושלים לצעירים

רחוב הרב צבי יהודה 14 ירושלים

mazkirut@yyl.co.il

תמונות הגלרייה מתוך אוסף התמונות של ידידיה שרף

לימוד תורה בהלכה ובאגדה

 

השיעורים מתקיימים בישיבת ירושלים לצעירים במסגרת ישיבת בין הזמנים. השיעורים לע"נ שמונת הקדושים הי"ד שנרצחו בספריה בישיבת מרכז הרב ,ולע"נ חברינו נתנאל ליטמן ואביו הי"ד .

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

כתבות נבחרות

הקדמה

שלש פעמים ציותה התורה לשמוח בחג הסוכות: "ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפת תמרים וענף עץ עבת וערבי נחל, ושמחתם לפני ד' אלקיכם שבעת ימים" (וי...

מדוע ציותה התורה על השמחה בחג הסוכות?

1/10
Please reload

חדש בישיבה