1/5

בן אדם, 
עלה למעלה עלה,

כי כח עז לך.

יש לך כנפי רוח,
כנפי נשרים אבירים.

אל תכחש בם

פן יכחשו לך.

דרוש אותם -

וימצא לך מיד.

בהתאם להנחיות, קיימנו ערב היכרות להורים בזום. לא הגעתם? מוזמנים לשמוע את ההקלטה

סדר יום בישיבה

 

סדר היום בישיבה מתחיל בלימודי קודש הכוללים שיעורים בכיתה לצד לימוד בחברותות, וממשיך בלימודי הקודש עד שעות הצהריים, אחרי הפסקת צהריים, התלמידים ממשיכים בלימוד שאר החוכמות יחד עם לימודי תנ"ך מחשבת ישראל וגמרא בקיאות.

סוף היום הפורמלי מסתיים ב"סדר ערב" הנחשב לאחד מעמודי התווך של הישיבה.

העשרה וחינוך בלתי פורמלי

 

חוגים, התנדבויות, שבתות ישיבה, טיולים, וחיי פנימיה עשירים - הם חלק בלתי נפרד מהתפיסה החינוכית של הישיבה.

IMG_0573.JPG