top of page
איך נרשמים לישל"צ

להרשמה דרך אתר הישיבה נא להיכנס כאן

נא השלימו את כל הפרטים הנדרשים בפרטי ההרשמה (כולל תעודות ותמונה)

ניתן לפנות בדוא"ל harshama@yyl.org.il או במזכירות 02-6524556 שלוחה 1 (מינה)

על פי בקשת החמ"ד יש להירשם גם באתר החמ"ד https://rishum.app/hemed
אתר החמ"ד יהיה פתוח לרישום בעז"ה החל מיום חמישי ט"ו בשבט תשפ"ד (25.1.2024)         עד יום ראשון ט"ז באדר תשפ"ד (25.2.2024)

מבחני קבלה לישיבה

הנרשמים יקבלו הודעת זימון במייל על מועד מבחן וראיון

 

מה צריך לדעת לבחינה?

אורך הבחינה הינו כשלוש שעות, אולם ניתן להאריך במידת הצורך.
המבחנים הינם בגמרא בלבד.

המבחן הראשון , שעור של ראש הישיבה ואח"כ עונים תשובות לשאלות.

המבחן השני הוא אנסין , שאלות על דף גמרא (אין צורך להכין את הדף מראש)

בשאר מקצועות הלימוד, אנו נעזרים בציוני תעודות המועמד.

מתי יודעים מי התקבל?

התשובות ישלחו למייל בהתאם לתאריך שיקבע בחמ"ד

bottom of page