top of page

חיים של קודש

ישיבת ירושלים לצעירים (ישל"צ) הינה הישיבה הראשונה מסוגה שמצליחה לשלב חיים של קדושה מתוך שמחת חיים אמיתית - ישיבה המפתחת דיבוק חברים אמיתי בעל חדוות חיים עשירה, ודבקות בתורת ישראל, ארץ ישראל ועם ישראל, סדר היום בישיבה מכוון את התלמידים למטרות אלו.

התלמיד מתחיל את יומו בתפילת שחרית ולאחריה לימודי קודש הכוללים שיעורים בכיתה לצד לימוד בחברותות בבית המדרש, וממשיך את לימודי הקודש עד שעות הצהריים, אז עובר התלמיד ללמוד את לימודי התיכון הרגילים, בהם משולבים לימודי תנ"ך, מחשבת ישראל וגמרא בקיאות לצד מתמטיקה ספרות ואנגלית.  סוף היום הפורמלי מסתיים ב"סדר ערב" הנחשב לאחד מעמודי התווך של הישיבה.

חיי החברה העשירים בפנימיה, בחוגים ובשבתות הישיבה המסורתיות, שופעים אף הם במטרות חשובות אלו.

והכל מתוך מגמה לגדל תלמידי חכמים מאמינים, חדורי הכרת גאולת ישראל, הרואים לנגד עיניהם את הצורך המיוחד של עם ישראל בזמנים אלו, מלאי תורה ויראת שמים, מתוך אוצרות אומן של תורת ישראל ובזיקה מיוחדת לתורתו ומשנתו של מרן הרב קוק זצ"ל.

הישיבה נחשבת לאחת הישיבות המובילות, הן ברמתה התורנית והן ברמתה הלימודית. תלמידיה ממשיכים לרוב לישיבות גבוהות וישיבות הסדר.

הידעת?

 

מידי יום חמישי מתקיים בישיבת ירושלים לצעירים, סדר לימוד מיוחד במהלכו עוסקים התלמידים בנושאים שונים הקשורים לפרשת השבוע.

לאחר מכן, מתכנסים ככולם לתוכנית חצות, ובה לומדים עניינים הקשורים לפרשה על-פי הגותו של הרב חרל"פ.

בתמונה נראה ראש הישיבה, הרב גזבר שליט"א, מעביר תוכנית חצות.

בין בוגרי ישיבת ירושלים לצעירים ניתן למצוא את:

הרב יעקב אלעזר כהנא שפירא -ראש ישיבת מרכז הרב

הרב שמואל אליהו - רבה הראשי של צפת
הרב משה בלייכר - ראש ישיבת שבי חברון

הרב פרופ' נריה גוטל - ראש מכללת אורות
הרב אליעזר מלמד - ראש ישיבת הר ברכה
הרב יהושע שפירא - ראש ישיבת רמת גן

הרב יוני לביא - ראש פרויקט חברים מקשיבים

וכל אלו -  רשימה חלקית בלבד!.

שבתות הישיבה ידועות לשם דבר כחלק בלתי נפרד מעיצוב אישיותו של הנער. כל שבת שנייה מתקיימת שבת ישיבה, כאשר רוב התלמידים נשארים לשבת בישיבה. במסגרת השבת יש סדר לימוד קבוע, ושיעור של ראש הישיבה.

סדר החופשות בישיבה דומה לסדר החופשות בישיבות הגבוהות, יותר מאשר לסדר החופשות בבתי הספר התיכוניים.

מדי שנה בשנה, במהלך חופשת הקיץ, חלק מהתלמידים מתאספים מרצונם החופשי לשלושה שבועות של לימודי "תורה לשמה", במסגרת תכנית הנקראת 'ישיבת בין הזמנים', שבמהלכה ישנו לימוד חופשי, בצירוף שיעורי גמרא על מסכת מסוימת. כמו כן ישנם שיעורים בנושאים כלליים ונושאים אקטואליים.

bottom of page