top of page

סדר יום בישיבה

סדר היום בישיבת ירושלים לצעירים מתחיל בלימודי קודש הכוללים שיעורים בכיתה לצד לימוד בחברותות, וממשיך בלימודי הקודש עד שעות הצהריים, אחרי הפסקת צהריים, התלמידים ממשיכים בלימוד שאר החוכמות יחד עם לימודי תנ"ך מחשבת ישראל וגמרא בקיאות. 

סוף היום הפורמלי מסתיים ב"סדר ערב" הנחשב לאחד מעמודי התווך של הישיבה.

להתעורר בקודש

תפילת שחרית

השכמה המלווה במוזיקה נעימה המעוררת את הנפש

07:05

ארוחת בוקר

תפריט עשיר המורכב מכל אבות המזון

פותחים את הבוקר

שיעור כיתתי על ידי מחנך הכיתה בנושאי בניין הנפש, אמונה, מוסר ומחשבת ישראל

סדר בוקר

להכנס לבית המדרש לראות ולשמוע את עשרות החברותות הלומדות זהו צליל ומראה מיוחדים

שיעור מסכם

שיעור כיתתי המועבר על ידי מחנך הכיתה על החומר שנלמד בסדר בוקר

09:00

08:00

10:15

11:30

הפסקת צהריים

ארוחת צהריים

ארוחה עשירה ומגוונת

מנוחת צהריים

לאחר הארוחה יש לתלמידים הפסקה להתאווררות וזמן להתכונן ללימודי תיכון

12:45

לימודי אחה"צ- תיכון

המקצועות הנלמדים

מחשבת ישראל, תנ"ך, ספרות, אזרחות, הלכה, גמב"ק, כישורי חיים, לשון, מתמטיקה, אנגלית ,התעמלות, תוע"י ועוד

 לימודים מוגברים

בישיבה ניתנת האפשרות להיבחן ב 5 יחידות במקצועות אנגלית, מתמטיקה ,אלקטרוניקה,  ביולוגיה ועוד. כמו כן ניתנת אפשרות להתאמה אישית.

 מגמת אתרוג

מגמה ייחודית המתמקדת בשעות נוספות של לימודי גמרא

סדר ערב

לימוד ערב אישי

 החיתום של סדר יומו של התלמיד – לימוד בחברותות על מגוון נושאים נבחרים, ניתן  לבחירה אישית, הלימוד בסדר ערב הוא בלווי של צוות רבנים נבחרים המשמשים "מיישיבים".

14:00

19:45

bottom of page