top of page

על הפנימייה

קצת הסטוריה

בעבר,
לא היו בנמצא מוסדות חינוך כדוגמת ישיבה לצעירים,  
בשנת תשכ"ד הוקמה ישיבת קטנה בירושלים, המסתופפת תחת ישיבת מרכז הרב – "ישיבת ירושלים לצעירים שע"י מרכז הרב"  "ישל"צ"

ובאשר כן, הוקמה הפנימייה דאז כחלק מפתרון לינה לגרים הרחק. ולא היוותה מציאות לכתחילאית.

עם השנים הפכה פנימייתנו לשם דבר, כמקום נעים המהווה לא רק "פתרון" אלא דרך חיים,

מרחב החיים בפנימייה מהווה חלק מעבודת הקודש ובונה בתלמידינו נדבך חשוב של "דיבוק חברים", התקדמות במידות ועשייה חברתית חיובית המשלימה את אישיותו של התלמיד.

לא לחינם מספרים בוגרינו על הקשר המיוחד עד היום לחבריהם מישל"צ. 

כמובן שחיי הפנימיה כוללים חוגים מעשירים טיולים ופעילויות מגוונות.

צוות הפנימיה כולל: מנהל פנימיה, רב פנימיה, רכז הדרכה, אם בית, עובדת סוציאלית, מחנכי פנימייה (מדריכים) וכמובן צוות אחזקה מקצועי.

את הפעילויות מובילים התלמידים עם הצוות ביוזמות חיוביות ובתפעול שלהם ובכך מרגישים הם חלק מהותי מהישיבה ומיצירת האווירה בישיבה .

דרך זו בונה תלמידים בעלי תכונות הנהגה והובלת תהליכים, תכונות הניכרות בצורה משמעותית הלאה בהמשך דרכם.

בברכת הצלחה , חזקו ונתחזק

טוביה - מנהל הפנימיה

bottom of page