top of page

ברוכים הבאים

לאתר ההרשמה המאובטח

של ישיבת ירושלים לצעירים

ברוכים הבאים

הרשמה למבחנים לעולים לכתה ט' בשנת הלימודים תשפ"ה 

נא להיכנס לקישור ולהשלים את כל הפרטים הנדרשים 

https://rishum.app/yyl

                 לשאלות  ניתן לפנות במייל  mina@yyl.org.il או במזכירות 02-6524556 שלוחה 1 

                  על פי בקשת החמ"ד יש להירשם גם באתר החמ"ד https://rishum.app/hemed

אנו מאחלים הצלחה רבה לכל הנבחנים

   ליצירת קשר   

 תיכון (ט'-י"ב)  

 02-6524556 שלוחה 1 (מינה)

 או במייל harshama@yyl.org.il

-------------------------------------------

('חטיבת ביניים כתות (ז'-ח

רח' קוסובסקי 7

 073-2315234

bottom of page