top of page

ישל"צ בימי קורונה

הלמידה בישיבה בימי הקורונה מתרחשת בהתאם להנחיות משרד הבחינוך ומשרד הבריאות.

הלמידה היא בקפסולות דו שבועיות, ולאחר בדיקת קורונה. 

הישיבה התאימה את עצמה לשימוש גם באמצעים טכנולוגיים ללמידה מרחוק, כדי לאפשר למבודדים או לתלמידים שלא יכולים להגיע בגלל המצב להיות חלק משגרת הלימוד וההווי הישיבתי.

הישיבה עושה את מירב המאמצים כדי לאפשר שגרה, אווירה נעימה ודגש על לימוד איכותי ושגרתי, יחד עם שמירה על בריאות התלמידים וההנחיות.

IMG_20201222_095543.jpg

שגרת לימודים בימי קורונה

הכיתות מחולקת לשתי קפסולות, ומופרדת ביריעות פלסטיק מבודדות. כך כל הכיתה יכולה להיות נוכחת באותה כיתה, תוך שמירה על ההנחיות.

הכיתה מאובזרת בציוד לצילום ולהעברת השיעור גם בזום לתלמידים המבודדים או חסרים בגלל המצב. 

בית המדרש מחולק לשישה מתחמים שונים, אליהם נכנסים התלמידים לפי החלוקה לקבוצות, ואין לעבור בין המתחמים.

התפילות מחולקות בין בית המדרש לבין בנין הכיתות כדי למנוע התקהלות מעבר להנחיות המותרות. 

פנימית הישיבה בימי הקורונה

התלמידים נכנסים לפנימייה רק לאחר הצגת תוצאה שלילית בבדיקת קורונה.
התלמידים מחולקים לקומות לפי מס' התלמידים המאושר בהנחיות משרד הבריאות לימי הקורונה. 

גם החדרים מתחלקים לכמות תלמידים המותרת לפי ההנחיות, ובהם התלמידים נמצאים באופן קבוע ולא נכנסים לחדרים אחרים.

הפנימיה מאכסנת את תלמידי הקפסולה למשך שבועיים, ומחוטאת היטב לפני ההחלפה לקראת הקפסולה הבאה. 

WhatsApp Image 2017-03-02 at 10.57.13 (3
Upside Down Chairs

ארוחות בימי קורונה

בהתאם להנחיות, הארוחות של הישיבה מתקיימות במתחם הכיתות במימון. 

הארוחה מחולקת בחמגשיות מוכנות, וכדי לקחת אותן עוטים התלמידים כפפות ומסכות. 

האכילה מתקיימת בכיתות לפי הקפסולות של התלמידים.

תלמידי הישיבה ממשיכים לקחת אחריות ולקיים תורנות הגשה ופינוי של הארוחות, תוך שמירה על בריאותם. 

bottom of page