חיים של קדושה,

מתוך שמחת חיים, חיי חברה עשירים, אהבת תורה, אהבת העם ואהבת הארץ

בן אדם, 
עלה למעלה עלה,

כי כח עז לך.

יש לך כנפי רוח,
כנפי נשרים אבירים.

אל תכחש בם

פן יכחשו לך.

דרוש אותם -

וימצא לך מיד.