top of page

ברוכים הבאים

ערב הורים לתלמידים העולים לכתה ט' 

                 בשנת הלימודים תשפ"ה                  יתקיים בעז"ה ביום חמישי ח' שבט תשפ"ד

                 (18.1.2024 ) בשעה 20:00

בבית המדרש של הישיבה 

רח' הרב צבי יהודה 14 ירושלים

bottom of page