top of page

חוגים והעשרה

כהשלמה חינוכית וערכית למערך הלימודים והפנימייה, מפעילה ישיבת ירושלים לצעירים מערך חוגים עשיר
"החוגים נותנים לתלמידים עומק נוסף בתחומים נוספים ומאפשרים פיתוח אישי ויצירתי שלא יכול לבוא לידי ביטוי בלימודים פורמליים" אומרת העובדת הסוציאלית יהודית.
מערך החוגים הינו אישי וחופשי וכל תלמיד יכול להחליט אם הוא משתתף בחוג בזמנו הפנוי.
החוגים פועלים בשעות הערב אחרי הלימודים
"ישנה הענות  מצד התלמידים" ממשיכה יהודית, "ההשתתפות של התלמידים, למרות השעה המאוחרת, מצביעה על כך שהחוגים הם מוצר חשוב ונצרך ומשפר איכות חייו של התלמיד.

גיטרה  למתחילים

מוזיקה היא גשר בין העולם הגשמי לעולם הרוחני, בחוג זה נלמדים יסודות תאורטיים של מוזיקה, קריאת תוים ואקורדים, סוגי פריטות שונים, והתקדמות לפי רמת התלמיד.

"שנים רציתי ללמוד ללמוד לנגן בגיטרה ולא היתה לי הזדמנות, אחרי מספר שיעורים קטן כבר התחלתי לנגן לחבר'ה בכיתה, החבר'ה מפרגנים!"
רועי, תלמיד כיתה ט

אומנות  לחימה

עמידה איתנה, ביטחון עצמי, למידת הגנה עצמית, חשיבה יצירתית וגמישות בתנועה מול סכנה, כל אלו הם רק חלק קטן מהתועלות שהתלמיד מפיק בחוג אומנות לחימה. התלמידים לומדים לדעת לעמוד על שלהם ואף להגיב בשעת הצורך.

"תלמיד מסויים שהצטרף לחוג דיווח לאחר זמן שהחוג סייע לו ביכולת איפוק והתגברות על התפרצויות כעס שסבל מהם" יהודית עו"ס

צילום  דיגיטאלי

לגלות את היופי והייחוד שבעולם סביבנו, בחוג זה לומדים התלמידים את יסודות מקצוע הצילום האומנותי, ומגלים על ידי כך את העולם החזותי המיוחד ואת יופי הבריאה מבעד לעדשת המצלמה - מה רבו מעשך ה'

"לא האמנתי איזה הבדל משמעותי יש בין מה שאנו רואים בעיניים שלנו לבין מה שרואים דרך עדשת המצלמה"  אלעד, תלמיד כיתה י

כתיבה  יוצרת

כתיבה יוצרת מציאות, הבעה עצמית והשתקפות העולם הפנימי, מורכבים יחד לכדי סיפור אחד, בסדנא לומדים התלמידים להביע את אשר על ליבם לכדי יצירה שלמה.

"כשקראתי את הסיפורים שבני כתב בסדנא התרגשתי להחשף לעולמו הפנימי העשיר " אמו של משתתף

bottom of page